آمار بازدید

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: بسته های حمایتی به تولید نرسید

 

 سیدعبدالوهاب سهل آبادی، رییس خانه ایران، با بیان اینکه بخش تولید ما درگیر مشکلاتی مانند ارزش افزوده و ... است، افزود: طرح هدفمندی یارانه ها طرح مفیدی است اما در اجرای آن بسته های حمایتی به تولید نرسید.

وی ادامه داد: صدور بخشنامه های هر روزه این رقابت را سخت تر هم می کند.

وی چالش های صنعت ایران را عمیق، مزمن و انباشته شده دانست و افزود: این مشکلات به تازگی پدیدار نشده که به سرعت حل شود و گستردگی آن به حدی است که از اختیارات و توانمندی های دولت به تنهایی خارج است و نیازمند همکاری کل قوای کشور است.

وی کمبود نقدینگی و بدهی های معوق با جریمه های بالا را مهمترین معضل بخش صنعت ذکر کرد و گفت: حل همه مشکلات صنعت در گرو حل این مسئله است. سهل آبادی اضافه کرد: به دلیل وجود چنین مشکلی، صنعت نمی تواند خود را با تحولات اقتصادی مثل هدفمندی یارانه ها هماهنگ کند.

وی ادامه داد: افزایش 25 درصدی حداقل دستمزدها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، افزایش حامل های انرژی، نوسانات نرخ ارز و افزایش سود بانکی، رکود را در اقتصاد گسترش می دهد.