آمار بازدید

همایش آشنایی فعالین اقتصادی با خدمات دارویی و حل اختلافات حقوقی

 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی البرز در نظر دارد با همکاری مرکز داوری اتاق البرز همایشی تحت عنوان " آشنایی فعالین اقتصادی با خدمات داوری و حل اختلافات حقوقی " در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی البرز برگزار نماید.

مباحث همایش:

.آشنایی با خدمات داوری و حل اختلافات حقوقی مرکز داوری اتاق بازرگانی البرز

.مفهوم داوری

.مزایای داوری

.کاربرد اجرایی شرط داوری در دعاوی و اجرای آراء داوری

زمان: سه شنبه 11 شهریور ماه از ساعت  10:00 الی11:00

مکان: سالن همایش های اتاق البرز- طبقه اول