آمار بازدید

توسعه استان البرز در گرو حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران است

 

استاندار البرز گفت: حمایت از کارآفرینان توسعه استان البرز را شتاب می بخشد.

به گزارش ایلنا در کرج، سید حمید طهایی با بیان این مطلب در حاشیه افتتاح پروژه های صنعتی در استان، اظهار داشت: اقتصاد بدون حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان داخلی محقق نمی شود.

وی افزود: ما هر چه در توان داریم در اختیار توسعه استان است و یکی از برنامه هایی که برای حمایت از بخش تولید در استان داریم در صدد توسعه شهرک های صنعتی و جانمایی و تدارک زمین هستیم.

طهایی در ادامه بر حمایت از تولید کنندگان تأکید کرد و گفت: در بخش سرمایه گذاری بانک ها و سازمان ها حمایت از سرمایه‌گذاران تولید کنندگان و کارآفرینان را در دستور کار قرار دهند.

وی در پایان تاکید کرد: همه خدمتگذاران وظیفه خود می دانند که یار و یاور تولید کنندگان باشند چرا که اگر تولیدی نباشد اشتغالی نیز وجود نخواهد داشت.