آمار بازدید

تشکیل مجمع عمومی سالانه انجمن تخصصی صنایع همگن شوینده،آرایشی بهداشتی(نوبت دوم)

 
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت البرز جلسه مجمع عمومی سالانه انجمن تخصصی صنایع همگن شوینده،بهداشتی و آرایشی استان البرز برای (نوبت دوم) با حضور تولیدکنندگان محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز و خانه صنعت، معدن و تجارت استان با هدف انتخابات هیئت مدیره روز دوشنبه مورخ 93/5/8 برگزارشد.
در این جلسه آقایان محمدمهدی کامکار،منوچهر سلطانی حسینی، محمدباقر فاضلیان، ناصر بیطرف و محرم پیرایی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ناصر لالانی و کیوان محبت به عنوان اعضای  علی البدل هیأت مدیره, آقای محمدباقر پیرمرادیان به عنوان بازرس و آقای صادق عسگری حسن آبادی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.